Algemene voorwaarden

Door deel te nemen aan deze actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de deze actievoorwaarden.

De actie loopt van 31 augustus t/m 31 oktober 2018. Uiterlijk 7 november 2018 ontvangen de winnaars persoonlijk bericht. De winnaars ontvangen een persoonlijk bericht per e-mail. Tevens worden de winnaars bekendgemaakt op de Facebookpagina van VakantieXperts.

Alleen deelnemers die het registratieformulier volledig hebben ingevuld maken kans om te winnen. Deelnemers garanderen de juistheid en volledigheid van de door hen bij registratie verschafte informatie en gegevens en zijn woonachtig in Nederland.

Deelnemers die de algemene voorwaarden accepteren, gaan ermee akkoord dat hun gegevens, waaronder het e-mailadres, voor (niet)commerciële doeleinden, waaronder e-mailmarketing, gebruikt kunnen worden. Ingeval van e-mailmarketing zal het te allen tijde mogelijk zijn om u uit te schrijven op een mailing.

Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor andere prijzen en komen te vervallen bij onjuist e-mailadres en/of onjuiste persoonsgegevens.

De winnaar van de reischeque t.w.v. 500,- euro wordt gekozen door een jury.

De winnaars van de reischeques worden bepaald aan de hand van aantal stemmen. Er zijn 3 prijzen:
1e prijs: waardebon van Mount Webshop t.w.v. €1000,-
2e prijs: waardebon van Mount Webshop t.w.v. €500,-
3e prijs: waardebon van Mount Webshop t.w.v. €250,-

De reischeque is te gebruiken bij boeking van vakantieproducten in de VakantieXperts reisbureaus. Online boeken is niet mogelijk met de reischeque.

De waardebonnen van Mount Webshop zijn in te wisselen in de webshop https://www.mountwebshop.nl/ en in de winkel.

De waardebonnen en reischeque kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

Deelnemers kunnen maximaal 3 foto’s uploaden. Alle foto's dienen te zijn gemaakt door de gene die de foto instuurt. Foto's van internet worden niet geaccepteerd. In het geval van het eindigen op de 1e, 2e en 3e plaats wint de deelnemer alleen de eerste prijs. De 2e en 3e prijs worden dan uitgereikt aan de deelnemers op de 4e en 5e plek.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. VakantieXperts is te allen tijde gerechtigd het spel geheel of gedeeltelijk stop te zetten of te verlengen en deelnemers uit te sluiten om wat voor reden dan ook. Op deze actie zijn de bepalingen van de Nederlandse Reclame Code van toepassing.

Deelnemers gaan ermee akkoord dat hun foto's worden gebruikt door VakantieXperts en haar partners ter promotie van de actie en ook voor andere marketingdoeleinden van VakantieXperts, zonder enige compensatie.

Winnaars stemmen toe deel te nemen aan publiciteit gerelateerd aan deze actie, zonder enige compensatie.

Frauderen met stemmen of het insturen van niet zelf gemaakte foto's betekent diskwalificatie.

Indien er sprake is van verdenking van het niet nastreven van de regels kan VakantieXperts zonder enige argumentatie overgaan tot de diskwalificatie van een deelnemer.

VakantieXperts kan op ieder ogenblik wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden. Daarvan zal naast deze algemene voorwaarden geen melding worden gemaakt.

Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook jegens VakantieXperts.

VakantieXperts garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van zijn website of de door hem geleverde diensten. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate telecommunicatievoorzieningen om aan de actie deel te nemen.